תביעה ייצוגית: בתי הקפה בנתב"ג גובים על קפה מחיר אחד אם תשלמו בשקלים, ומחיר אחר אם תשלמו במטבע זר

לפני החדשות

תביעה ייצוגית: בתי הקפה בנתב"ג גובים על קפה מחיר אחד אם תשלמו בשקלים, ומחיר אחר אם תשלמו במטבע זר