משרדנו מטפל ברישום חברות חדשות ברשם החברות, עם ליווי מלא לבעל העסק.
טיפול מהיר ויעיל. לפרטים ופגישת היכרות התקשרו עכשיו 077-5150116

החפץ לרשום חברה בישראל מחויב בהגשת בקשה פורמאלית לרישום חברה, הבקשה מוגשת לרשם החברות ויש לצרף אליה הצהרות של בעלי המניות הראשונים של החברה, הצהרה של הדירקטורים הראשונים של החברה ואת התקנון של החברה. משרדנו מעניק שירותי רישום להקמת חברה, וכן שירותי כתיבת תקנון, הסכמי המייסדים, והצהרות הדירקטורים הראשונים. למסמכים אלו חשיבות רבה וליווי משפטי יעזור רבות לפעילותה התקינה של החברה הן אל מול רשם החברות והן ביחסים המשפטיים בתוך החברה עצמה.

רישום חברות, ניסוח תקנון והסכמי מייסדים, הצהרות דירקטורים ראשונים וכד'