כשמדובר בהפרות חוזה חשוב להבין שהמדובר בתחום מסחרי רחב מאוד. מקובל לחשוב על חוזה כמסמך רשמי המכיל את התחייבויות הצדדים ועוד סעיפים לרוב, אך לא כך הוא. למעשה כל פעולה מסחרית או צרכנית הינה חוזה מחייב שנכרת בין שני צדדים. לדוגמא, כשאדם רוכש טלוויזיה הוא כורת חוזה הלכה למעשה עם החנות בה הוא רכש את המוצר, ואין דרישה לכך שהחוזה יהא בכתב על מנת שיהא מחייב. להפרות חוזה ישנן תרופות רבות לעיתים בחוזה עצמו, לעיתים בחקיקה, וכבמקרים רבים על פי הנוהג שנקבע בבתי המשפט במקרים דומים. לצד הנפגע ישנן אפשרויות פעולה רבות כגון: ביטול ההסכם, ביטול תשלומים, הגשת תביעה, פנייה לבוררות וכד'. משרדנו מתמחה בטיפול במקרים של הפרות וביטולי חוזה, ובמסגרת זו מגיש ומנהל תביעות בבתי משפט במידת הצורך.

טיפול הנובע מביטולי חוזים והפרות חוזים, הגשת תביעות והופעות בבית משפט