הרצאה של עוה"ד אבי סרוסי וגיא דוד בכנס איגוד מקצועות האנימציה.